KONTAKT

PARADIGMA
Przedstawicielstwo Polskie AT

42-440 Ogrodzieniec
ul. 1 Maja 83

więcej >>REGULACJA

 
 
Regulacja system Systa


Regulacja SystaCompact II
 
tylko do współpracy z kotłem Modula NT, Modula III lub ModuVario NT, płytka regulacji jest zabudowana w kotle
 
 
SystaCompact_II  
 
 
SystaCompact_II
Dane Techniczne:
SystaCompact II
   
 

Funkcje: 
 • Komfortowa regulacja jednego obiegu grzewczego bez mieszacza i przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania i jeden nastawny program przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Nastawa obiegu grzewczego za pomocą panelu obsługi
 • Regulacja obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie temperatury pomieszczenia
 • Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej (nastawne)
 • Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
 • Adaptacja krzywej grzania do budowli
 • Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temperatury zewnętrznej i temperatury pomieszczenia
 • Opcjonalne energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej z nastawnym programem czasowym, funkcja Taster (przycisk) i wyłączanie pompy zależnie od temperatury powrotu cyrkulacji
 • Wskazanie obsługi serwisowej
 • Przyłącze LAN dla Web-Portal SystaWeb do nadzorowania systemu i zmiany nastaw regulacji poprzez internet
 
 
 
Regulacja SystaComfort II
 
SystaComfort_II  
 
 
SystaComfort_II
Dane Techniczne:
SystaComfort II
   
 
do pracy z kotłem Modula NT, Modula III, ModuVario NT i Pelletti oraz z jednostopniowym kotłem gazowym lub olejowym
 
Funkcje:
 • Komfortowa regulacja jednego lub dwóch obiegów grzewczych z mieszaczem oraz przygotowania ciepłej wody
 • Możliwa rozbudowa: o sterowanie 3-cim obiegiem grzewczym, ogrzewaniem basenu, sterowaniem kotłem na drewno, sterowaniem kotłem pellets wodtke, zasterowanie zbiornikiem SI i kaskadą kotłów
 • Nastawa obydwóch obiegów grzewczych jednym panelem obsługi, opcjonalnie oddzielny panel dla każdego obiegu
 • Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania dla każdego obiegu i jeden program czasowy przygotowania ciepłej wody
 • Regulacja obiegów grzewczych na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie temperatury pomieszczenia
 • Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej (nastawne)
 • Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
 • Adaptacja krzywej grzania do budowli
 • Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temp. zewnętrznej i temp. pomieszczenia
 • Energooszczędna praca pomp obiegów grzewczych dzięki regulacji wydajności pomp
 • Zgodna z wymogami regulacja ładowania buforu przy zastosowaniu zbiornika EXPRESSO, PSPlus
 • Opcjonalnie energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej za pomocą nastawnego programu czasowego, funkcji przycisku oraz wyłączania pompy cyrkulacyjnej czujnikiem temperatury powrotu cyrkulacji
 • Możliwość połączenia z regulacją solar SystaSolar, SystaSolar Aqua II linią bus
 • Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
 • Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji poprzez Internet
 
 
 
 
 Regulacja SystaSolar Aqua
 
SystaSolar_Aqua  
 
 
 
 
   
 
Funkcje:
 • Regulacja solar dla kolektorów wakum-rurowych CPC pracujących w systemach Aqua
 • Obudowa naścienna z dużym podświetlanym wyświetlaczem
 • Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej układu solar
 • Kontrola funkcji i wskazanie uzysku energii solar, meldowanie zakłóceń sygnałem akustycznym
 • Opcjonalnie dla systemów z dwoma zbiornikami
 • Opcjonalnie dla systemów z dwoma kolektorami o różnym ułożeniu do słońca (kaskada kolektorów)
 • Możliwość połączenia z regulacją ogrzewania SystaComfort II i SystaCompact linia bus
 • Możliwość podłączenia panelu obsługi do odczytu temperatur i uzysków solar (tylko wtedy, gdy regulacja solar nie jest połączona z regulacją ogrzewania linią bus)

 

 

Regulacja SystaSolar Aqua II 

Stacja_Solar_STAqua_mono
Stacja_Solar_STAqua_II
 
 
SystaSolar_Aqua_II
Dane Techniczne:
SystaSolar Aqua II
 
 
  
Funkcje: 
 • Regulacja solar SystaSolar Aqua II – Dla systemów solar z wodą w obiegu kolektorów wakum-rurowych  Paradigma (wbudowana w stację Solar STAqua II i STAqua mono)
 • Duży kolorowy ekran dotykowy
 • Inteligentna funkcja ochrony przed zamarzaniem, chroniąca układ przed zamarzaniem minimalnym nakładem energii
 • Kontrola funkcjonowania z obszernym diagnozowaniem funkcji, meldowanie zakłóceń sygnałem akustycznym
 • Samoczynne określenie parametrów systemu wymaganego strumienia przepływu i długości rur zasilania w obszarze zewnętrznym
 • Automatyczna regulacja strumienia przepływu poprzez regulację wydajności pompy energooszczędnej
 • Czujnik strumienia przepływu do określenia uzysków solar, regulacji wymaganego strumienia przepływu i kontroli funkcjonowania
 • Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
 • Opcjonalnie dla układów z dwoma zbiornikami
 • Opcjonalnie dla systemów z kolektorami wakum-rurowymi CPC o różnym ukierunkowaniu do słońca (kaskada kolektorów)
 • Możliwe połączenie linią bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact
 
 

Regulacja SystaSolar

Regulacja_SystaSolar
 
 
 
SystaSolar
Dane Techniczne:
SystaSolar
   

Funkcje:

 • Regulacja solar dla kolektorów wakum-rurowych i płaskich pracujących z płynem niezamarzającym
 • Obudowa naścienna z dużym podświetlanym wyświetlaczem
 • Regulacja obrotów pompy solar
 • Kontrola funkcji i wskazanie uzysku energii solar, meldowanie zakłóceń sygnałem akustycznym
 • Opcjonalnie dla systemów z dwoma zbiornikami
 • Opcjonalnie dla systemów z dwoma kolektorami o różnym ułożeniu do słońca (kaskada kolektorów)
 • Możliwość połączenia z regulacją ogrzewania SystaComfort II i SystaCompact linią bus
 • Możliwość podłączenia panelu obsługi do odczytu temperatur i uzysków solar (tylko wtedy, gdy regulacja solar nie jest połączona z regulacją ogrzewania linią bus)
 

 

Portal SystaWeb

Systa_Web
 
 
 
SystaWeb
Dane Techniczne:
Portal SystaWeb
   

Funkcje:

 
 • Dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet-Explorer, Chrome, Firefox)
 • Obserwacja temperatur, wartości wymaganych i stanu wyjść regulacji system Systa
 • Nastawy regulacji system Systa - odczyt i zmiana
 • Zapis danych systemu i przedstawienie graficzne
 • Przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji, informacja jako e-mail, SMS lub Fax
 • Zameldowanie nowego układu przebiega Online, wymagane do pierwszego zameldowania informacje odnotowane są na regulacji SystaComfort II wzgl. na Service-Interface
 • Przy zameldowaniu, wymagane funkcje Web-Portals SystaWeb muszą być załączone poprzez odpowiednie Kupony

 

 

Regulacja System MES II 

Regulacja_MES_II
 
 
 
SystaSolar
Dane Techniczne:
MES II
   


Funkcje:

 
 • Dla dużych układów grzewczych do 6-ciu kotłów, kocioł na drewno i do 39 odbiorników ciepła (obieg grzewczy, basen, zbiornik ciepłej wody użytkowej z zewnętrznym lub wewnętrznym wymiennikiem ciepła)
 • Komfortowa, prowadzona na podstawie menu, obsługa całego układu poprzez kolorowy 5,7 calowy Touchscreen
 • Cały układ przedstawiany jest na Touchscreen jako elementy hydrauliczne. Umożliwia to komfortowy przegląd stanu układu oraz szybki dostęp do wskazań i nastaw pojedynczych komponentów regulacji, np. obieg grzewczy
 • Ułatwione uruchomienie. Istniejące komponenty regulacyjne zostają rozpoznawane automatycznie i przedstawiane na wyświetlaczu Touchscreen
 • Dla każdego odbiornika ciepła możliwa jest decentralna obsługa
 • Połączenie poszczególnych komponentów regulacji poprzez kabel LAN
 • Istniejący w budowli LAN może być wykorzystany do połączenia komponentów regulacji. Przy zainstalowanych w różnych częściach budowli elementów systemów grzewczych – np. rozdzielacz obiegów grzewczych – odpada konieczność ułożenia kabli bus pomiędzy komponentami regulacji.
 • Zapis danych systemu (temperatury, wartości wymagane, stan wyjść) na USB-Stick w Touchscreen
 • Software-Update wszystkich komponentów regulacji możliwe za pomocą USB-Stick w Touchscreen
 • Dodatkowe przyłącze Ethernet w Touchscreen do połączenia z Internetem (poprzez DSL-Router) lub z techniką sterowania budowli
 • Możliwy nadzór układu i zmian nastaw regulacji poprzez Internet
 • Możliwe połączenie razem z Regulacją solar SystaSolar Aqua II lub SystaSolar XL II dla dużych systemów solar