KONTAKT

PARADIGMA
Przedstawicielstwo Polskie GZ

41-300 Dąbrowa Górnicza
ul. Kruczkowskiego 27

więcej >>REGULACJA

 
 
Regulacja system Systa


Regulacja SystaCompact II
 
tylko do współpracy z kotłem Modula NT, Modula III lub ModuVario NT, płytka regulacji jest zabudowana w kotle
 
 
SystaCompact_II  
 
 
SystaCompact_II
Dane Techniczne:
SystaCompact II
   
 

Funkcje: 
  • Komfortowa regulacja jednego obiegu grzewczego bez mieszacza i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania i jeden nastawny program przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • Nastawa obiegu grzewczego za pomocą panelu obsługi
  • Regulacja obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie temperatury pomieszczenia
  • Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej (nastawne)
  • Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
  • Adaptacja krzywej grzania do budowli
  • Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temperatury zewnętrznej i temperatury pomieszczenia
  • Opcjonalne energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej z nastawnym programem czasowym, funkcja Taster (przycisk) i wyłączanie pompy zależnie od temperatury powrotu cyrkulacji
  • Wskazanie obsługi serwisowej
  • Przyłącze LAN dla Web-Portal SystaWeb do nadzorowania systemu i zmiany nastaw regulacji poprzez internet
 
 
 
Regulacja SystaComfort II
 
SystaComfort_II  
 
 
SystaComfort_II
Dane Techniczne:
SystaComfort II
   
 
do pracy z kotłem Modula NT, Modula III, ModuVario NT i Pelletti oraz z jednostopniowym kotłem gazowym lub olejowym
 
Funkcje:
  • Komfortowa regulacja jednego lub dwóch obiegów grzewczych z mieszaczem oraz przygotowania ciepłej wody
  • Możliwa rozbudowa: o sterowanie 3-cim obiegiem grzewczym, ogrzewaniem basenu, sterowaniem kotłem na drewno, sterowaniem kotłem pellets wodtke, zasterowanie zbiornikiem SI i kaskadą kotłów
  • Nastawa obydwóch obiegów grzewczych jednym panelem obsługi, opcjonalnie oddzielny panel dla każdego obiegu
  • Trzy nastawne programy czasowe ogrzewania dla każdego obiegu i jeden program czasowy przygotowania ciepłej wody
  • Regulacja obiegów grzewczych na podstawie temperatury zewnętrznej lub na podstawie temperatury pomieszczenia
  • Uwzględnianie temp. pomieszczenia przy regulacji obiegu grzewczego na podstawie temperatury zewnętrznej (nastawne)
  • Automatyczne przełączanie czasu lato/zima, oraz 10-cio letnie buforowanie czasu zegarowego
  • Adaptacja krzywej grzania do budowli
  • Przetrzymanie czasu rozpoczęcia ogrzewania na podstawie uwzględnienia temp. zewnętrznej i temp. pomieszczenia
  • Energooszczędna praca pomp obiegów grzewczych dzięki regulacji wydajności pomp
  • Zgodna z wymogami regulacja ładowania buforu przy zastosowaniu zbiornika EXPRESSO, PSPlus
  • Opcjonalnie energooszczędne sterowanie pompy cyrkulacyjnej za pomocą nastawnego programu czasowego, funkcji przycisku oraz wyłączania pompy cyrkulacyjnej czujnikiem temperatury powrotu cyrkulacji
  • Możliwość połączenia z regulacją solar SystaSolar, SystaSolar Aqua II linią bus
  • Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
  • Podłączenie LAN do WEB-Portal SystaWeb do nadzoru układu i zmian nastaw regulacji poprzez Internet
 
 
 
 
 Regulacja SystaSolar Aqua
 
SystaSolar_Aqua  
 
 
 
 
   
 
Funkcje:
  • Regulacja solar dla kolektorów wakum-rurowych CPC pracujących w systemach Aqua
  • Obudowa naścienna z dużym podświetlanym wyświetlaczem
  • Funkcja ochrony przeciwzamarzaniowej układu solar
  • Kontrola funkcji i wskazanie uzysku energii solar, meldowanie zakłóceń sygnałem akustycznym
  • Opcjonalnie dla systemów z dwoma zbiornikami
  • Opcjonalnie dla systemów z dwoma kolektorami o różnym ułożeniu do słońca (kaskada kolektorów)
  • Możliwość połączenia z regulacją ogrzewania SystaComfort II i SystaCompact linia bus
  • Możliwość podłączenia panelu obsługi do odczytu temperatur i uzysków solar (tylko wtedy, gdy regulacja solar nie jest połączona z regulacją ogrzewania linią bus)

 

 

Regulacja SystaSolar Aqua II 

Stacja_Solar_STAqua_mono
Stacja_Solar_STAqua_II
 
 
SystaSolar_Aqua_II
Dane Techniczne:
SystaSolar Aqua II
 
 
  
Funkcje: 
  • Regulacja solar SystaSolar Aqua II – Dla systemów solar z wodą w obiegu kolektorów wakum-rurowych  Paradigma (wbudowana w stację Solar STAqua II i STAqua mono)
  • Duży kolorowy ekran dotykowy
  • Inteligentna funkcja ochrony przed zamarzaniem, chroniąca układ przed zamarzaniem minimalnym nakładem energii
  • Kontrola funkcjonowania z obszernym diagnozowaniem funkcji, meldowanie zakłóceń sygnałem akustycznym
  • Samoczynne określenie parametrów systemu wymaganego strumienia przepływu i długości rur zasilania w obszarze zewnętrznym
  • Automatyczna regulacja strumienia przepływu poprzez regulację wydajności pompy energooszczędnej
  • Czujnik strumienia przepływu do określenia uzysków solar, regulacji wymaganego strumienia przepływu i kontroli funkcjonowania
  • Wkładana Karta SD do zapisywania danych i Software-Update
  • Opcjonalnie dla układów z dwoma zbiornikami
  • Opcjonalnie dla systemów z kolektorami wakum-rurowymi CPC o różnym ukierunkowaniu do słońca (kaskada kolektorów)
  • Możliwe połączenie linią bus z regulacją ogrzewania SystaComfort II lub SystaCompact
 
 

Regulacja SystaSolar

Regulacja_SystaSolar
 
 
 
SystaSolar
Dane Techniczne:
SystaSolar
   

Funkcje:

  • Regulacja solar dla kolektorów wakum-rurowych i płaskich pracujących z płynem niezamarzającym
  • Obudowa naścienna z dużym podświetlanym wyświetlaczem
  • Regulacja obrotów pompy solar
  • Kontrola funkcji i wskazanie uzysku energii solar, meldowanie zakłóceń sygnałem akustycznym
  • Opcjonalnie dla systemów z dwoma zbiornikami
  • Opcjonalnie dla systemów z dwoma kolektorami o różnym ułożeniu do słońca (kaskada kolektorów)
  • Możliwość połączenia z regulacją ogrzewania SystaComfort II i SystaCompact linią bus
  • Możliwość podłączenia panelu obsługi do odczytu temperatur i uzysków solar (tylko wtedy, gdy regulacja solar nie jest połączona z regulacją ogrzewania linią bus)
 

 

Portal SystaWeb

Systa_Web
 
 
 
SystaWeb
Dane Techniczne:
Portal SystaWeb
   

Funkcje:

 
  • Dostęp do systemu z dowolnego miejsca na świecie poprzez przeglądarkę internetową (np. Internet-Explorer, Chrome, Firefox)
  • Obserwacja temperatur, wartości wymaganych i stanu wyjść regulacji system Systa
  • Nastawy regulacji system Systa - odczyt i zmiana
  • Zapis danych systemu i przedstawienie graficzne
  • Przy zakłóceniu kotła, systemu solar lub regulacji, informacja jako e-mail, SMS lub Fax
  • Zameldowanie nowego układu przebiega Online, wymagane do pierwszego zameldowania informacje odnotowane są na regulacji SystaComfort II wzgl. na Service-Interface
  • Przy zameldowaniu, wymagane funkcje Web-Portals SystaWeb muszą być załączone poprzez odpowiednie Kupony

 

 

Regulacja System MES II 

Regulacja_MES_II
 
 
 
SystaSolar
Dane Techniczne:
MES II
   


Funkcje:

 
  • Dla dużych układów grzewczych do 6-ciu kotłów, kocioł na drewno i do 39 odbiorników ciepła (obieg grzewczy, basen, zbiornik ciepłej wody użytkowej z zewnętrznym lub wewnętrznym wymiennikiem ciepła)
  • Komfortowa, prowadzona na podstawie menu, obsługa całego układu poprzez kolorowy 5,7 calowy Touchscreen
  • Cały układ przedstawiany jest na Touchscreen jako elementy hydrauliczne. Umożliwia to komfortowy przegląd stanu układu oraz szybki dostęp do wskazań i nastaw pojedynczych komponentów regulacji, np. obieg grzewczy
  • Ułatwione uruchomienie. Istniejące komponenty regulacyjne zostają rozpoznawane automatycznie i przedstawiane na wyświetlaczu Touchscreen
  • Dla każdego odbiornika ciepła możliwa jest decentralna obsługa
  • Połączenie poszczególnych komponentów regulacji poprzez kabel LAN
  • Istniejący w budowli LAN może być wykorzystany do połączenia komponentów regulacji. Przy zainstalowanych w różnych częściach budowli elementów systemów grzewczych – np. rozdzielacz obiegów grzewczych – odpada konieczność ułożenia kabli bus pomiędzy komponentami regulacji.
  • Zapis danych systemu (temperatury, wartości wymagane, stan wyjść) na USB-Stick w Touchscreen
  • Software-Update wszystkich komponentów regulacji możliwe za pomocą USB-Stick w Touchscreen
  • Dodatkowe przyłącze Ethernet w Touchscreen do połączenia z Internetem (poprzez DSL-Router) lub z techniką sterowania budowli
  • Możliwy nadzór układu i zmian nastaw regulacji poprzez Internet
  • Możliwe połączenie razem z Regulacją solar SystaSolar Aqua II lub SystaSolar XL II dla dużych systemów solar