KONTAKT

PARADIGMA
Przedstawicielstwo Polskie AT

42-440 Ogrodzieniec
ul. 1 Maja 83

więcej >>OGRZEWANIE ŚCIENNE ABAKUS

 
 
Ciepło dla dobrego samopoczucia - zalety ogrzewania ściennego
 • Zdrowy i przyjemny klimat pomieszczenia poprzez ciepło promieniowania
 • Równomierny poziom temperatur w całej przestrzeni ogrzewanego pomieszczenia
 • Niewidoczne grzejniki - swoboda wyposażenia pomieszczenia
 • Oszczędność energii oraz ograniczenie emisji, poprzez obniżenie temp. pomieszczenia bez utraty uczucia przytulności
 • Systemy niskotemperaturowe, idealne dla techniki kondensacyjnej i techniki solar do wspomagania ogrzewania
 • Zdrowa budowla poprzez równomierne ogrzewanie
 • Komponenty systemu dla budownictwa z drewna i masywnego, nowe i stare budownictwo
 • Prostota projektowania dzięki jasno zdefiniowanej mocy cieplnej
 • Zminimalizowany nakład montażowy dzięki wstępnie zmontowanym komponentom
 • Pełna integracja z systemami budowli
 
Ogrzewanie_scienne_diagram_przytulnosci
 
 

 
 
Lago, LagoEco system standardowy
 
Ogrzewanie_scienne_lago
 
 
Gotowe moduły miedziane o różnej wysokości i szerokości, są zainstalowane na ścianie i zatynkowane. Rury falowe (registry) zamontowane są na siatce stalowej, służącej do równomiernego przenoszenia ciepła oraz stanowiącej płytę montażową. Zamocowanie modułów odbywa się za pomocą dybli wbijanych, objętych dostawą modułu. Grubość tynku wynosi 30 mm. Zastosowane mogą być wszystkie ogólnodostępne tynki wewnętrzne.
Każdy moduł LagoEco składa się z poziomych okrągłych rur (zbiorczych) zasilania i powrotu 15 mm połączonych ze sobą, ułożonymi pionowo rurami falowymi (registrami) d = 8 mm. Moduły o różnej wielkości mogą być połączone ze sobą za pomocą kształtek do lutowania. Zabudowany na końcu zasilania modułu lub grupy modułów odpowietrznik podtynkowy, gwarantuje równomierny i pewny przepływ poprzez wszystkie elementy.
 
 
Ogrzewanie_scienne_lago1
 

 


Lago Mont! - Płyta kartonowo-gipsowa
 
Ogrzewanie_scienne_LagoMont         Ogrzewanie_scienne_LagoMont1
 
Lago Mont!, stanowi fabrycznie, kompletne wintegrowanie modułu miedzianego w płytę kartonowo-gipsową.
Wysokość: 2500 mm (możliwe skracanie do 2300 mm)
Szerokość: 625 mm Grubość: 20 mm lub 12,5 mm
Montaż, zgodnie ze standardem dla suchego wykańczania pomieszczeń.
Podłączenie do wodnego obiegu grzewczego za pomocą rur Cu 10 mm. Większa ilość płyt może być podłączona szeregowo. Pozostała powierzchnia ściany, wykańczana jest ogólno dostępnymi w handlu płytami kartonowo-gipsowymi 20 mm lub 12,5 mm

Szczegóły
 • Płyta kartonowo-gipsowa z wintegrowanymi modułami miedzianymi, o  wymiarach: wysokość = 2500 mm (możliwe skracanie do 2300 mm), szerokość  = 625 mm, grubość = 20 mm lub 12,5 mm
 • Gotowa płyta do ogrzewania lub chłodzenia
 • Listwy drewniane jako pomoc montażowa
 • Zamocowanie na ścianie, według standardu dla suchego wykańczania pomieszczeń
 • Pozostałe wykończenie powierzchni ścian za pomocą standardowych płyt kartonowo-gipsowych d = 20 mm lub 12,5 mm
 • Zasilanie i powrót, rura miedziana 10 mm, w przestrzeni nadbudowy podłogi, alternatywnie za listwą przypodłogową, (połączenia lutowane, wciskane lub prasowane)
 • Regulacja poszczególnych pomieszczeń zaworami termostatycznymi podtynkowymi lub termostatami pomieszczeń i siłownikami rozdzielacza obiegów grzewczych


 
 
Aura - Systemy hypokaustyczne
 
Ogrzewanie_sciennw_Aura
 
 
Aura z blokami z kanałami powietrznymi. W blokach piaskowo-wapiennych znajdują się pionowe kanały Ø 70 mm. Bloki te tworzą przelotowe kanały dla powietrza, wznoszące się na całej wysokości ściany. W kanałach tych krąży ogrzane powietrze. Bloki te, spełniają wymagania statyczne ściany nośnej i jednocześnie ściana ta, tworzy dużą powierzchnię promieniującą ciepłem. Metoda ta stosowana jest w pierwszej kolejności w nowym budownictwie. Rury siatkowe Paradigma znajdują się pod kanałami powietrznymi i są zakryte listwą przypodłogową aluminiową lub drewnianą.
 
 


Aura, z przestrzenią powietrzną
  
Ogrzewanie_scienne_Aura1     Ogrzewanie_scienne_Aura2
 
Płyty kartonowo-gipsowe, montowane są przed ścianą zewnętrzną (wewnątrz) za pomocą elementów dystansowych, tworząc przestrzeń powietrzną (poziom instalacyjny). Głębokość przestrzeni powietrznej + grubość płyty wynosi 70 mm. Rury siatkowe Paradigma, montowane są przy podłodze i zakryte szczelinową listwą przypodłogową. Ogrzewane poprzez krążące ciepłe powietrze płyty kartonowo- gipsowe, stanowią wielkopowierzchniowe ogrzewanie pomieszczenia, pracujące na zasadzie przyjemnego promieniowania.
 
 
 

Aura, z płytą termoizolacyjną
 
Ogrzewanie_scienne_Aura3
 
Płyta termoizolacyjna jest kombinacją izolacji cieplnej z techniką grzewczą. Element izolacyjny, wykonany z twardej pianki polystyrolowej, posiada profile dystansowe, do których przymocowana jest płyta kartonowo-gipsowa (lub inny materiał do suchego wykańczania wnętrz). Powstająca w ten sposób przestrzeń powietrzna wykorzystana jest jako ogrzewanie hypokaustyczne. Rury siatkowe Paradigma, montowane są przy podłodze i zakryte szczelinową listwą przypodłogową.

Szczegóły
 • Rura siatkowa Paradigma umieszczona poniżej kanałów powietrznych wintegrowanych w ścianę
 • Przemieszczanie się ciepłego powietrza wewnątrz kanałów powietrznych
 • Rodzaje kanałów powietrznych:
 • przestrzeń między płytami, w budownictwie drewnianym,
 • kanały powietrzne w blokach piaskowo-wapiennych, w budownictwie masywnym,
 • przestrzeń między płytami z izolacją cieplną, przy modernizacji starego budownictwa
 • Szybki montaż, dzięki wstępnie zmontowanym komponentom oraz drewnianym lub aluminiowym listwom osłonowym
 • Podłączenie do wodnego obiegu grzewczego rurą miedzianą 15 mm
 • Regulacja poszczególnych pomieszczeń termostatami pomieszczeń i siłownikami rozdzielacza obiegów grzewczych
 • Możliwy montaż innych instalacji techniki budowli (elektro, ciepła woda, wentylacja) w przestrzeni instalacyjnej
 

 
Przypodłogowa listwa grzejna
 
Ogrzewanie_scienne_PLG
 
 

Zainstalowane przed ścianą zewnętrzną (wewnątrz) rura siatkowa Paradigma, powoduje unoszenie się ogrzanego powietrza w obszarze przyściennym. Ogrzana tym sposobem ściana, funkcjonuje jako wielkopowierzchniowy grzejnik oddający ciepło promieniowania. Przypodłogowa listwa grzejna, gwarantuje przytulny klimat pomieszczenia bez dużych nakładów na wykonawstwo. Obudowa rury siatkowej, oprócz standardowo oferowanej, może być wykonana na miejscu zainstalowania, zgodnie z subiektywnym odczuciem estetyki.

 


Rura siatkowa
Ogrzewanie_scienne_rura_siatkowa
 
Rura siatkowa o wymiarach, grubość = 65 mm i wysokość = 75 mm, wykonana jest z rury miedzianej Cu 15 mm stanowiącej rdzeń, do którego przylutowana jest siatka z drutu miedzianego. Zabudowana przed ścianą względnie poniżej kanałów powietrznych w systemach hypokaustycznych, pracuje jako grzejnik ogrzewający powietrze. Ogrzane tym sposobem powietrze unosi się przed ścianą lub wewnątrz ściany ogrzewając powierzchnie ścian. Obudowa, względnie przysłona drewniana lub aluminiowa, zasłania rury siatkowe, tak że w ogrzewanych pomieszczeniach nie widzimy żadnych grzejników.